9 สัญญาณไฟเตือน จากคนขับรถร่วมทาง และรถสิบล้อ (คนขับรถควรรู้..)

เราเชื่อว่าหลายๆ คนตั้งหน้าตั้งตา เพื่อที่จะเดินทาง กลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวกัน

อย ากแนะนำ ผู้ร่วมทางกับสิ บล้อทุกท่าน ได้รู้สัญญ าณไ ฟแจ้งเตือนจากสิบล้อให้ได้เข้าใจกันเพื่อความปลอ ดภั ยของท่าน

ไปดูกันว่าสัญญ าณไฟจากสิบล้อ มีอะไรบ้าง

1. ทางข้างหน้ามี ด่ า น

ถ้าเราเห็นรถบรรทุกคัน ที่สวนมาอยู่ดี ๆ กะพริบไฟหน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ย วมาทางฝั่งเรานั่นแหละ

คือ ข้างหน้ามี ด่ านให้เตรียมตัวเอาไว้ ชะลอความเร็ว ใช้ความเร็วต่ำ…

แล้วถ้ายังวิ่งด้วยความเร็วสูง อาจเกิดอันต ร ายได้

2. การให้ทาง

ถ้าเราขับรถต ามรถสิบล้อสักคันอยู่ และเราเองรู้สึกว่าเขาวิ่งช้า เราต้องการจะแซง

ถ้ารถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ทั้งที่ไม่มีทางแยกนั้น

คือ เขากำลังบอกเราว่าทางข้างหน้าปลอ ดภั ย แซ งออ กขวาได้ คือการให้ทางนั่นแหละ

3. การขอทาง

เมื่อไหร่ที่เราเห็นรถบรรทุกวิ่งกันมาเป็นแถว ๆ และจู่ ๆ มีคันในแถว แฉล บ หัวรถออ กมา

พร้อมกะพริ บสูงไฟ 1 ครั้ง แปลว่าเขากำลังขอทางอยู่ บอกเราว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซ ง

ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเราและเมื่อเราพร้อมจะ เปิดทางก็กะพริบไฟสูง ตอบกลับไป 1 ครั้ง

4. ห้ ามแซง

เมื่อเราคิดที่จะแซงรถบรรทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวา กระพริบขึ้น

นั่นคือเขาจะบอกเราว่าห้ามแซ ง อาจมีโค้งหรือมีรถสวนนั่นเอง ไม่ก็อาจมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า

หากแซ งอาจทำให้แซงไม่พ้นแล้วเมื่อสิบล้อคันข้างหน้า เห็นว่าทางสะดวกล่ะก็ เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย

ส่งสัญญ าณให้เราแซงเองนั่นแหละ

5. เช็ คเพื่อนร่วมถนน

เมื่อไหร่ที่เห็นรถบรรทุก วิ่งสวนมา เขากะพริบไฟสูง 1 ครั้ง แบบนี้มันมี 2 กรณีคือ

1 : เตือนรถ ที่วิ่งสวนทางกันมา

2 : เป็นการถามว่า… ทางที่เราผ่านมามี ด่ านหรืออุ บั ติเหตุอะไรไหม

หากทุกอย่ างปกติดีก็กะพริบไฟหน้าตอบไป 1 ครั้ง แต่เมื่อมี ด่ านหรืออุบั ติเห ตุเกิดขึ้นนั้น

ก็ให้ดับไฟหน้า แล้วก็เปิดขึ้นเหมือนกรณีข้างหน้ามีเหตุ จะได้เป็นการเตื อนพี่สิบล้อเขาด้วย

6. การระวั ง

เมื่อเราสังเกตเห็นรถบรรทุก คันหน้าให้สัญญ าณเป็นลักษณะไฟเลี้ยวแบบว่าซ้ายที ขวาที สลับกันนั้น

คือ พวกเขาเขากำลังส่ งสัญญาณบอกว่า ร ะ วั งนะ

เพราะว่าเขากำลังจะเบร กทางข้างหน้า อาจมี ด่ านหรืออุบั ติเห ตุเกิดอยู่ ฉะนั้นให้เราชะลอความเร็วและห้ ามแซ งโดยเด็ดข าด

7. ข้างหน้า มีเหตุ

กรณีที่เราวิ่ง สวนทางกับรถบรรทุกนั้น แล้วสิบล้อ ให้สัญญาณไฟโดยดับไฟหน้า และเปิดขึ้น

นั่นคือเขากำลังทำให้คุณรู้ว่า ทางข้างหน้ามี ด่ านหรืออุบั ติเห ตุให้คุณชะลอความเร็ว ค าดเข็ มขัดนิ ร ภั ย

เตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ข้างหน้าเอาไว้

8. ขอทางหน่อย จะตรงไป

หากคุณกำลังขับรถต ามรถบรรทุกที่จอดรอ สัญญาณไฟจราจร ตรงสี่แยก

ทีนี้สังเกตเห็นรถบรรทุก เปิดสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น

นั่นคือ เขากำลังจะตรงไป หากคันหลังจะตรงก็ตามมาได้ แต่หากคันหลังต้องการจะเลี้ยวซ้าย หรือขวา ก็เลี้ยวได้ตามสะดวกเลย

9. ช่วยส่องไฟ

กรณีเดินทางในย ามค่ำคืนทัศนวิสัยไม่ค่อยดี มองเห็นเส้นทางไม่ค่อยชัด และพอสิบล้ออยู่ข้างหน้า

แล้วเรากำลังจะแซ ง บางครั้งอาจพบว่า รถบรรทุกเปิดไฟสูง นั่นเพื่อเป็นการส่องทาง ข้างหน้า

ช่วยให้เราเห็นเส้นทางได้ชัดขึ้น ถ้าเจอคนขับน่ารักอย่างนี้ พอเราแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้น ๆ

เป็นการขอบคุณเขาหน่อย และเขาก็อาจจะบีบแตรตอบกลับมา

 

เหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ๆ เพราะบางคนก็ไม่รู้จริงๆ เป็นสัญญ าณไฟที่ล้วนแล้ว แต่หวังดีต่อเพื่อนร่วมทาง

เห็นขับรถใหญ่ๆ พี่ๆรถบรรทุกเขา ใจดีมากนะ เรามักจะเห็นรถใหญ่ รถบรรทุก เขาให้ทางเราก่อนเสมอนั่นแหละ

 

ขอขอบคุณ bitcoretech