อย ากพาไปรู้จักคนกลุ่ มนึง… กินหรูอยู่แพง ยอมเป็นหนี้ “เพื่อสร้างภาพ”

พาไปรู้จักกับบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่สวมบทบาทเป็นคน “รวยจ อ ม ป ล อม”

รู้ก่อนปรับตัวก่อนสาย มีใครเห็นแบบนี้กันไหม..?

จะใช้ชีวิตแต่ละอย่ างทั้งที ต้องทำตัวให้ดูดีราวกับไฮโซอยู่เสมอ ภาพลักษณ์ภายนอกย่อมสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว

ต่อให้ต้องลงทุนจ่ายมากหรือจ่ายหนักสักเท่าไหร่ก็ยินดีจ่ายเพื่อแลกมากับภาพลักษณ์ที่ตนเอง

สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใครๆ คนมองว่า… คุณคือ ผู้ดี๊ ผู้ดี

ที่มีดีทั้งฐานะ ชื่อเสี ยงในสังคม ฯลฯ จนเข้าใจไปกว่า คุณคือไฮโซ โ ก้เก๋ดี ๆ นี่เอง

(กินอยู่เป็น 360 องศ าแห่งการใช้ชีวิต..)

จะพาไปรู้จักกับบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่สวมบทบาทเป็นคนลักษณะ “รวยจ อ ม ป ล อม” กล่าวคือ..

คนกลุ่มนี้จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีราวกับเป็นไฮโซ ร่ำรวย มีฐานะ มีช าติตระกูลที่สูงส่ง

(แต่ในชีวิตจริงแล้ว ฐานะของตัวเองไม่ได้เป็นคนร่ำรวย มีค ฤ ห าสถ์หลังใหญ่ ๆ)

แต่มีหนี้สินรัดตัวมากมาย มีรายรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ทำให้ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวแบบขั ดสน

แต่การจะออกงานสังคมทั้งที คนกลุ่มนี้จะพย าย ามปกปิ ด ส ถานะ ที่แท้จริงของตัวเอง

เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็น “กาในฝูงหงษ์”

เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในละครน้ำเน่ าที่ออนแ อร์ทางโทรทัศน์แต่อย่างเดียว

ในชีวิตจริงคนแบบนี้มีอยู่จำนวนมาก ส่วนใหญ่เลี ยนแบบ พ ฤ ติ ก ร ร มจากละครทั้งนั้น

(เห็นตัวละครนี้ทำก็ทำตามเขา บ้าง..)

จนลืมนึกไปว่าโลกแห่งความจริงไม่ได้สวยหรูเหมือนในพล็ อตเรื่องละคร

แน่นอนว่า…การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ใครหลาย ๆ คนเขาก็ทำกัน เพราะเวลาออก

งานสังคม หัว จ ร ด เท้าก็ต้องดูเป๊ะเวอร์อยู่แล้ว

(เพราะ ถ้าไม่เ ป๊ ะเว่ อร์ คนในงานอาจจะมองคุณด้วยสายตา แบบเหยี ยดหย ามหรือมองด้วยความประหล าด) นี่ล่ะ…

ภาพลักษณ์สำคัญอยู่เสมอ แต่บางคนก็ลืมไปว่าภาพลักษณ์ที่ดีไม่ได้หมายความว่า..

เราจะต้องแสดงตัวเองเป็นคนรวยมีฐานะให้คนอื่นเขารับทราบหรือชื่นชม เสมอไป

เพราะความจริงก็คือความจริงหากจั บ ไ ด้ ภ ายหลังว่า… “รวยจ อ ม ป ล อ ม” น่าอับอ ายยิ่งกว่า.

 

มีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่ อมั่นใน กาแฟราคาแพง

กระเป๋าแบร นด์เนมสุดหรู รถหรูที่ต้องก้ม หน้า ก้มตาผ่อน

ของเหล่านี้อาจดูดีดูเท่ แต่ถ้าความสามารถ และ รายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัว..

 

ขอบคุณบทความ : m e o k a y n a

รูปภาพจาก Pixabay