fbpx

เคล็ดลับดีๆ เก็บไว้สอนลูกหลานแบบคนจีน ให้เป็นคนมีอนาคต ฐานะมั่นคั่ง (แนวคิดดีมาก)

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต

ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิ ท ธิ พ ล มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา

นอ ก จากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีน

ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง…ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้าน

จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…

การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ 

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี

เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร

ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก

สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)

ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…

ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก
ครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทยให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีนมาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต